HAIGUSJUHT – Veebruar 2009

Transitoorne epileptiline amneesia

Autorid: Maarika Liik, Mark Braschinsky, Ülla Linnamägi, Kristiina Rannikmäe

Artikli PDF

Sissejuhatus

Mööduva mäluhäire võimalikke põhjusi on palju. Isoleeritud transitoorse amneesia
episoodid võivad olla ka epilepsi kliiniliseks väljenduseks. Kirjanduses on selle kohta kasutusel termin transitoorne epileptiline amneesia (TEA). TEA-le on iseloomulikud hilisemas eas algavad lühikese kestusega, sagedased ning tihti ärkamisel tekkivad mööduvad mäluhäired. Enamusel TEA-patsientidel (70%) esineb amneesiaatakkide
kõrval ka teisi temporaalsagara lähtega epileptilisi avaldusi, kuid mööduv amneesia
on ainsaks epilepsia kliiniliseks väljenduseks umbes kolmandikul TEApatsientidel.
TEA on kliiniliselt oluline probleem, kuna korrektse diagnoosi korral on esinevatele mäluhäiretele olemas tõhus põhjuslik ravi. Artiklis on kirjeldatud TEA haigusjuhtu vanemal
naisterahval, kelle probleemiks olid 2 aasta jooksul esinenud nn mälulüngad, mis häirisid patsienti oluliselt ning millele ei oldud seni põhjust leitud.

Eesti Arst 2009; 88(2):125−130