ÜLEVAADE – Juuni 2008

Treemorid

Autorid: Pille Taba, Toomas Toomsoo

Artikli PDF

Sissejuhatus

Treemorite kui ühtede sagedasemate neuroloogilisete motoorikahäirete erinevate vormide ja tremoroossete sündroomide jaotus põhineb valdavalt kliinilistel kriteeriumitel. Kõiki treemori erinevaid põhjusi arvesse võtva konsensusliku otsuse võttis 1998. a vastu rahvusvaheline Ekstrapüramidaal- ja Liigutushäirete Ühing. Käesolev artikkel võtab kokku selle otsuse määratlused ning ravisoovitused erinevate treemori vormide kohta. Kliiniliste kriteeriumite alusel on eristatud järgmised tremoroossed sündroomid: väljendunud füsioloogiline, klassikaline essentsiaalne, ortostaatiline, sooritus-, düstooniline, parkinsonistlik, tserebellaarne, Holmesi, ravimitest ja toksiinidest indutseeritud, neuropaatiline ning psühhogeenne treemor.

Eesti Arst 2008; 87(6):424−430