ÜLEVAADE – Mai 2006

Trüptaasi füsioloogiline ja kliiniline tähendus

Autorid: Sirje Velbri

Artikli PDF

Sissejuhatus

Trüptaas on oluline mediaator, mis vabaneb nuumrakkude aktivatsioonil põletikuliste ja allergiliste reaktsioonide korral. Trüptaasi sisalduse suurenemine esineb 1–6 tundi pärast süsteemset anafülaktilist reaktsiooni, mis võimaldab kasutada trüptaasi määramist koos IgE-testidega anafülaksia eristamiseks teistest ägedatest reaktsioonidest. Trüptaasi suuremat sisaldust on leitud ka surnute vereseerumis pärast fataalset anafülaktilist reaktsiooni. Allergia korral mesilase- ja herilasepiste suhtes soovitatakse määrata basaalne trüptaasi sisaldus, kuivõrd sisalduse suurenemine viitab suurenenud anafülaksiariskile. Trüptaasi suurenenud basaalne sisaldus leitakse ka harva esineva haiguse – mastotsütoosi – korral.

Eesti Arst 2006; 85 (4): 328–332