MITMESUGUST – Aprill 2007

Tsaaritohter Philipp Jakob Karell

Autorid: Maie Toomsalu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Philipp Jakob Karell (1806–1886) oli üks silmapaistvamaid eesti soost haritlasi, kes 19. sajandil jõudis Vene tsaari lähikonda. Alates 1849. aastast oli ta tsaari perekonna ihuarst. Ta oli Venemaa Punase Risti Seltsi asutajaliige. Oma kaas aegsete hinnangul ei häbenenud ta oma eesti talupojaperekonna päritolu ja elu lõpuni säilitas tihedad sidemed sünnimaaga ning eesti haritlastega. Ph. Karell püüdis igapidi kasutada
oma sidemeid eestlaste kultuuri ja hariduse edendamiseks. Ta valiti oma eluajal Tartu Ülikooli audoktoriks ja Tallinna aukodanikuks.

Eesti Arst 2007; 86(4):287-292