MITMESUGUST – Juuni 2008

TÜ Kliinikumi preemia laureaat dr Kaljo Mitt

Artikli PDF

Sissejuhatus

TÜ Kliinikumi preemia antakse igal aastal väljapaistvale Eesti arstiteadlasele, kes on andnud olulise panuse eriala arengusse, kaasa aidanud tervishoiu üldisele arengule ja selle maine tõstmisele üldsuse silmis ning Eesti inimeste tervise parandamisele, on olnud ühiskonna aktiivne liige kodanikuna.

Eesti Arst 2008; 87(6):485