ÜLEVAADE – Jaanuar

Tuberkuloosne meningiit

Autorid: Niinemets

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tuberkuloosne meningiit on arenenud riikides harva esinev, kuid raske ning halva prognoosiga kopsuvälise tuberkuloosi vorm. Hoolimata väikesest esinemissagedusest peab kesknärvisüsteemi infektsiooni kahtluse korral kaaluma võimaliku etioloogiana ka tuberkuloosinakkust, eriti inimese immuunpuudulikkuse viiruse infektsiooni kaasumisel või muude immuunsüsteemi pärssivate seisundite korral. Sümptomid ja radioloogiline leid on mittespetsiifilised ning sarnanevad teiste neuroinfektsioonide omaga ning vahel ka aju vaskulaarsete haiguste kliinilise väljendusega. Et vähendada neuroloogiliste jääknähtude tekke ning surma riski, on kiire diagnoosimine ja raviga alustamine esmatähtis. Artikli eesmärk on anda ülevaade tuberkuloosse meningiidi riskiteguritest, avaldumisest, diagnoosimeetoditest ja ravist.