ÜLEVAADE – August 2003

Tunnetatud sidusus tervise kontekstis

Autorid: Eha Rüütel

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tunnetatud sidusus on Aaron Antonovsky esitatud salutogeneetilise tervisekäsitluse keskne mõiste, mis tähistab üldist vastupanuressurssi, isiksuslikku eelsoodumust kogeda sündmusi mõistetavate, juhitavate ja mõtestatutena. Tunnetatud sidususe kujunemises on oluline osa lapsepõlve kogemustel, määravaks on järjepidevus, adekvaatne koormus, väärtustatud sotsiaalne aktiivsus. Samas ei ole ühest seisukohta tunnetatud sidususe stabiilsuse ja muutumise osas täiskasvanueas: teatud elusündmuste ja stressi mõjul võib tunnetatud sidusus kahaneda ja potentsiaalsed muutused ei ole ilmselt nii harvad, kui eeldas Antonovsky.

Eesti Arst 2003; 82 (8): 550–554