HAIGUSJUHT – Detsember

Ühe kaksiku supraventrikulaarse tahhükardia üsasisene ravi

Autorid: Rugo et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Loote tahhüarütmia on harva esinev raseduse komplikatsioon, mis enamasti sekkumist ei vaja ja möödub spontaanselt. Juhtudel, kus rütmihäire on püsiv ja selle kestus pikem, võib see kaasa tuua loote südamepuudulikkuse ja hüdropsi tekke, mis suurendavad loote perinataalse haigestumuse ja surma riski. Loote tahhüarütmia ravi esmavalik on emale manustatavad antiarütmikud monoteraapiana või kombinatsioonravi, mis on enamikul juhtudel efektiivne. Ravi alustamisel tuleb arvesse võtta loote gestatsioonivanust ning loote ja ema tervislikku seisundit. Mõlemat patsienti tuleb ravi ajal jälgida. Artiklis on kirjeldatud kaksikrasedusega patsiendi ühe loote supraventrikulaarse tahhükardia üsasisest jälgimist ja ravi.