HAIGUSJUHT – Juuni 2013

Ühekoldelise Castlemani tõve juhtum

Autorid: Airi Oeselg, Eero Semjonov

Artikli PDF

Sissejuhatus

Castlemani tõbi on harva esinev lümfoproliferatiivne haigus, mis esineb kas ühekoldelise või hulgikoldelisena. Haigus on tavaliselt asümptomaatiline, mistõttu diagnoosimine on sageli keeruline ja aeganõudev. Tihti jõutakse õige diagnoosini alles pärast kirurgilisel teel eemaldatud lümfisõlmede patohistoloogilist uurimist. Artiklis kirjeldatud 67aastase naispatsiendi juhtum on tüüpiline Castlemani tõve ühekoldelisele vormile. Patsient esitas ebamääraseid kaebusi, vereanalüüsid olid muutusteta ning radioloogilised uuringud (sonograafia, KT, MRT) ei viidanud konkreetsele haigusele. Kuna lisamass alakõhus viitas siiski tumoroossele haigusele, teostati kolde resektsioon. Castlemani tõve diagnoos kinnitati histoloogilisel uurimisel. Ühekoldelise Castlemani haiguse puhul, nagu kirjeldatud juhul, on kirurgiline ravi kuratiivne ja haige ei vaja edasist adjuvantravi.

Eesti Arst 2013; 92(6):342–344