PÄEVAKORRAL – Jaanuar 2003

Ühiskond vajab oma ala hästi tundvaid arste

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Järjest enam juurdub arusaam, et tervishoid ja arstiabi peavad olema kliendi- – patsiendikesksed. Tervishoid ja arstiabi tuleb korraldada niimoodi, et see vastaks inimeste vajadustele ja ootustele. Arstiabi andja peab tegema kõik selleks, et tema osutatud abi oleks patsiendile vastuvõetav, ohutu, kaasaja teadmistele ja võimalustele vastav ning