ÜLEVAADE – Juuni – juuli 2023

Ülevaade Maailma Terviseorganisatsiooni C-hepatiidi likvideerimise strateegia hindamisest

Autorid: Abel-Ollo et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artikkel põhineb 2022. aastal valminud tervisetehnoloogia hindamise raportil (C-hepatiidi likvideerimise strateegia hindamine, TTH52), milles on antud ülevaade selle kohta, milliseid tegevusi ja millistele sihtrühmadele peab Eestis WHO C-hepatiidi likvideerimise strateegia 2030. aasta eesmärkide saavutamiseks ellu viima. Tõenduspõhiselt on Eestis otstarbekas tegeleda eelkõige riskirühmadega. Prioriteediks on narkootikume süstivad inimesed, kes moodustuvad suure osa HCVga nakatunutest nii vanglates kui ka prostitutsiooni kaasatute ja meestega seksivate meeste seas. Riskirühmadeni tuleb jõuda nii nakkuse ennetamise, testimise kui ka kohese ravi ja toe pakkumisega. Raporti koostamise käigus hinnati ka nende tegevuste kulutõhusust ja eelarvemõju. Riskirühmadesse kuulub Eestis hinnanguliselt 4000 C-hepatiidi ravi vajavat inimest, kelle testimise ja HCV ravi maksumus oleks keskmiselt 20,4 miljonit eurot. Kõigi riskirühmadesse kuuluvate inimeste samaaegne testimine ja ravimine ei ole ressursipiirangutest tulenevalt võimalik, mistõttu on C-hepatiidi likvideerimine aastatepikkune protsess. Kõigi riskirühmade testimise ja ravimisega oleks võimalik ühiskonnas võita 10 485 kvaliteetset eluaastat ja saavutada C-hepatiidi likvideerimise strateegia eesmärkide täitmine aastaks 2030.