ÜLEVAADE – August

Ülevaade psühhiaatrilise diagnoosiga hospitaliseeritud patsientide venoosse tromboosi riskidest ja selle ennetamise võimalustest

Autorid: Kruusamägi

Artikli PDF

Sissejuhatus

Antipsühhootikume on seostatud suurenenud tromboosiriskiga. Risk on suurim esimese kolme kuu jooksul pärast ravi alustamist ning esimese põlvkonna ja teise põlvkonna vähem tõhusate ravimitega, mille määramisel tuleks seda arvesse võtta. Antipsühhootikume saavatel hospitaliseeritud patsientidel tuleb võimalikku suurenenud tromboosiriski arvestada, seda regulaarselt hinnata ning vajaduse korral planeerida profülaktiline ravi kas ravimite või mittefarmakoloogiliste vahenditega. Erilist tähelepanu tromboosiriski korral vajavad ohjeldatud patsiendid.