UURIMUS – Veebruar 2004

Une kvaliteet ja sagedasemad unehäired arstiteaduskonna üliõpilastel

Autorid: Anu Aluoja, Marlit Veldi, Veiko Vasar

Artikli PDF

Sissejuhatus

Töö kajastab üht osa unehäirete epidemioloogilisest uuringust, kus on püütud välja selgitada olulisemate unehäirete esinemissagedus Eesti noorte inimeste seas. 413 uuritust hindas oma une kvaliteeti heaks või pigem heaks 69,2% (286); rahuldavaks 23,7% (98) ning pigem halvaks või halvaks 7,0% (29). Uuritute halba unekvaliteeti iseloomustasid peamiselt uinumisraskused, sagedased öised ärkamised ja päevane unisus, mis on insomnia sagedasemad tunnused.