ÜLEVAADE – Juuni 2008

Uriiniinkontinents ja sellega kaasnevad kulud

Autorid: Iiris Toots, Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uriiniinkontinents – tahtele allumatu uriini väljavool põiest – on suhteliselt sage haigusseisund, mida esineb eriti vanemaealistel isikutel. Haigele põhjustab see raskeid psühholoogilisi ja sotsiaalseid probleeme. Eristatakse põhiliselt kahte inkontinentsitüüpi: mööduv ja tõeline inkontinents. Viimane omakorda jaotub 5 alatüübiks: funktsionaalne, sund-, rõhk-, ülevoolu- ja segatüüpi inkontinents. Inkontinentsi põhjuste täpse väljaselgitamise tulemusel on võimalik patisenti edukalt aidata.

Eesti Arst 2008; 87(6):433−439