IMMUUNSÜSTEEM JA VÄHK – Mai 2017

Uued ravimid – uued kõrvaltoimed

Autorid: Junninen et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uutel ning tõhusatel kasvajavastastel immuunravimitel (immuunkontrollpunkti inhibiitoritel) on väga erinev toksilisuse profiil võrreldes aastaid kasutuses olnud keemiaravi- ja sihtmärkravimitega. Immuunkontrollpunkti inhibiitorid viivad immuunsüsteemi tasakaalust välja ning see soodustab omakorda autoimmuunsete reaktsioonide teket. Kuigi enamik immuunsusega seotud kõrvaltoimetest on kerged, võivad kuni 13%-l patsientidest tekkida rasked kuni eluohtlikud autoimmuunsed kõrvaltoimed. Seetõttu on oluline teada uute immuunravimite kõrvaltoimeid kõikidel pahaloomulise kasvajaga haigetega kokkupuutuvatel arstidel. Õigeaegse diagnoosimise ja ravi alustamise korral on suurem osa immuunsusega seotud kõrvatoimetest täielikult pöörduvad ning ajutine immuunsupressiiivne ravi glükokortikoidide, infliksimabi, asatiopriini või mükofenolaatmofetiiliga on näidustatud ainult raskete k õrvaltoimete raviks.

Eesti Arst 2017; 96(5):289–295