ÜLEVAADE – Aprill 2014

Uued seisukohad üleminekuea käsitluses

Autorid: Maie Väli

Artikli PDF

Sissejuhatus

Klimakteeriumi ajal tekkivad muutused naise organismis võivad oluliselt mõjutada elukvaliteeti. Artiklis on kirjeldatud menopausi tekke vanust mõjutavaid tegureid ja eri tüüpi muutusi naise organismis üleminekueas, k.a hormonaalseid muutusi, kliinilisi sümptomeid nagu kuumahood ja muutused urogenitaaltraktis ning tutvustatud klimakteeriliste vaevuste leevendamise võimalusi. Põhjalikumalt on käsitletud medikamentoosset ravi, hormoonasendusravi näidustusi ja vastunäidustusi ning seda, kuidas valida raviskeemi. Artiklis on kirjeldatud hormoonraviks kasutatavaid preparaate ning otsitud vastust ravi kestuse kohta. Mitmes juhendis on soovitatud kasutada klimakteeriliste vaevuste korral hormoonasendusravi väikseimas annuses ja võimalikult lühikest aega. Lisaks on artiklis tutvustatud, millised on vajalikud uuringud enne ravi ning ravi ajal. Käsitletud on ka hormoonasendusravi kasutamist postmenopausaalse osteoporoosi profülaktikaks ning seda raviviisi kui vähi riskitegurit. Tundes üleminekuea probleeme ja nende ravivõimalusi, on võimalik naisi aidata nii nõustamise kui ka ravimite abil.Eesti Arst 2014; 93(4):209–216