PÄEVAKORRAL – Jaanuar 2004

Uuel aastal edukamalt

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ajakirja “uus projekt” alustab oma viiendat tegutsemisaastat. Võrreldes alguega 2000. aastal on meil nüüd nii autoreid kui lugejaid oluliselt enam. Sel aastal ulatub ajakirja tellijate arv 4000 piirimaile – suurem osa Eestimaa arste tellib ja loodeavasti ka loeb ajakirja. Rohkelt laekub heatasemelisi kaastöid. Nende kiire avaldamisega on toimetusel paiguti raskusi, sest ajakirja mahtu on praegu raske suurendada – eelkõige on selle põhjuseks rahanappus.