ÜLEVAADE – Veebruar 2015

Uus peatükk kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravis: LABA ja LAMA kombinatsioon

Autorid: Alan Altraja

Artikli PDF

Sissejuhatus

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK) on üldlevinud haigus, mille ravi tõhustamisel ei ole liigne ükski jõupingutus. Järjest laieneva kasutusega ravimirühmaks on osutunud ülipika ja pika toimeajaga β2-agonistide ja antikolinergiliste ainete fikseeritud kombinatsioonravimid. Ülevaates on käsitletud KOKi ravi peamisi põhimõtteid, bronhodilatatsiooni tagamaid, bronhodilatatsiooni mehhanisme, sh β2-agonistide ja antikolinergiliste ainete koostoime üksikasju molekulaarsel tasandil ning ülipika- ja pikatoimeliste β2-agonistide ja antikolinergiliste ainete fikseeritud kombinatsioonravimite kohta eri tüüpi ja raskusastmega KOKi ravis, sh hiljuti avaldatud ravijuhtnöörides. Samuti on antud ülevaade seni kasutatavate või kasutusele tulevate fikseeritud kombinatsioonide indakaterooli-glükopürrooniumi, vilanterooli-umeklidiini, olodaterooli-tiotroopiumbromiidi ja formoterooli-aklidiini võrdlusuuringutest muu aktiivraviga, enamasti monokomponentidega.Eesti Arst 2015; 94(2):83–88