ÜLEVAADE – Aprill

Uute nakkushaiguste epidemioloogia

Autorid: Nõmm

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uute, inimkonnale varem tundmatute nakkushaiguste (edaspidi uued nakkushaigused) esilekerkimine on tõestanud, et inimkonna võitlus nakkushaigustega ei ole kaugeltki läbi. Inimkonnale tõsist ohtu kujutavad uued ja taaslevivad nakkushaigused ning nende põhjustatud suremus, kaotatud tervena elatud eluaastad ning sotsiaal-majanduslikud tagajärjed on tõsiseks väljakutseks ühiskonna praegustele ja tulevastele põlvkondadele. Valdav osa uutest nakkushaigustest on zoonoosid (nt HIV/AIDS, Ebola-viirusnakkus ja COVID-19) ning nende ilmnemise põhjused on suuresti seotud viimase sajandi inimtegevuse intensiivistumisega. Lisaks tänapäeva tugevale seiresüsteemile võib bioloogiline mitmekesisus ja eluslooduse kaitsmine mängida olulist rolli inimeste kaitsmisel uute nakkushaiguste eest.