RAVIJUHENDID – November 2005

Vabandage õige joonis

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2005. aasta 11. numbris on leheküljel 772 esitatud joonis 1 trükitehnilistel põhjustel vigane. Esitame joonise korrektsel kujul.