LISA – Lisa 4

Väga enneaegsete vastsündinute ravitulem Eestis

Autorid: Liis Toome, Heili Varendi, Pille Andresson, Mari-Liis Ilmoja, Eha Kallas, Lea Maipuu, Pille Salk, Pille Kool, Anne Ormisson

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artiklis on esitatud ülevaade väga enneaegsete vastsündinute ravitrendidest maailmas ja Eesti Perinatoloogia Seltsi algatusel korraldatud uuringust, millest selgusid selle patsiendirühma ravitulemused Eestis. Aastatel 2007–2008 hinnati internetipõhise “Vastsündinute tervise andmekogu” baasil enneaegseid vastsündinuid ravitakse Eestis aktiivselt. Laste elulemus on kõrge ja varane haigestumine suur.

Eesti Arst 2009; 88(Lisa4):12−20