MITMESUGUST – Aprill 2005

Valmis Eesti ravimistatistika ülevaade 2004. aasta kohta

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ravimiamet on alates 1994. aastast järjepidevalt kogunud ja analüüsinud ravimite kasutamise statistilisi andmeid, seega tänaseks juba 10 aastat. Analüüsi aluseks on põhiliselt apteekide ja hulgimüüjate kvartaliaruanded. Ravimpreparaatide süstematiseerimise aluseks on Maailma Terviseorganisatsiooni anatoomilis-terapeutilis-keemiline (ATC, Anatomical Therapeutic Chemical) klassifikatsioon.