MITMESUGUST – September 2005

Vana anatoomikum 200 aastat

Autorid: Toomas Asser

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tartu linna ja ülikooli, kuid eelkõige arstiteaduskonna olulisemaid ajaloolisi sümboleid – vana anatoomikum – tähistab tänavu sügisel 200. aastapäeva. Kuigi auväärses hoones pole juba viimased kuus aastat anatoomiat, histoloogiat, farmakoloogiat, topograafilist anatoo miat ega kohtumeditsiini enam õpetatud, on sellel majal jätkuvalt oma oluline roll ka tänapäeval.

Eesti Arst 2005; 84 (9): 598–599