MITMESUGUST – September 2005

Vana anatoomikum 200 – ühe hoone ajaloost

Autorid: Hillar Palamets

Artikli PDF

Sissejuhatus

Igal kultuuriloolisel paigal on oma vaim. Genius loci – nagu ütlesid vanad roomlased. On oma vaim ka Tartu Toomemäel, eelkõige sellel osal, kus juba kaks aastasada asub anatoomikum. Algul militaarne, hiljem meditsiiniline genius. Saab näha, mida 21. sajand toob.

Eesti Arst 2005; 84 (9): 600–607