UURIMUS – Juuni 2008

Vanemõdede rollid

Autorid: Kaja Solom, Kristi Toode, Ulla Raid, Pirkko Routasalo

Artikli PDF

Sissejuhatus

Õendustöös on vanemõde enamasti esmatasandi juhiks, kes korraldab õendus- ja hooldustööd osakonnas. Ebaselgus juhi rollides põhjustab pingeid nii töötajate kui ka juhtide vahel. Juhi rolle on kirjeldanud Henry Mintzberg, kes väitis, et juhi töös põimub omavahel mitu rolli. Peamised neist on seotud suhtlemise, infovahetamise ja otsustamisega. Artiklis kirjeldatakse vanemõdede kui juhtiderolle ühe haigla vanemõdedega korraldatud intervjuude põhjal. Lisaks tüüpilistele juhirollidele tulid vanemõdede töös esile asjatundja ja nn emaroll.

Eesti Arst 2008; 87(6):417−423