UURIMUS – Mai 2004

Vastsündinu insult – haigestumus Eestis

Autorid: Anneli Kolk, Gerli Ventsel, Imbi Eelmäe, Mare Lintrop, Maris Filippov, Rael Laugesaar, Tiina Talvik, Tiiu Tomberg, Tuuli Metsvaht

Artikli PDF

Sissejuhatus

Insult vastsündinueas on raske tüsistus, mis on senini olnud aladiagnoositud, kuid tänu radioloogiliste uurimismeetodite täiustumisele on selle diagnoosimine kõikjal sagenenud. Neonataalse insuldi kliinilisele pildile on iseloomulik fokaalsete krampide, apnoehoogude ja teadvushäirete esinemine, hiljem avalduvad lastel hemiparees, epilepsia ning kognitiivsete funktsioonide häired. Eestis tehtud epidemioloogilise uuringu senised tulemused näitavad, et vastsündinuea isheemilise insuldi esmashaigestumus oli aastatel 1998–2002 üks juht 2000 ja 2003. aastal 1 juht 1200 elussünni kohta. Artiklis on käsitletud neonataalse insuldi epidemioloogiat, tekkepõhjusi, riskitegureid ja diagnoosimist.

Eesti Arst 2004; 83 (5): 296–303