EESTI ARSTIDE LIIDUS – Veebruar 2003

Vastutuskindlustus Eesti Arstide Liidu liikmetele

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arstide Liit ja ERGO Kindlustuse AS on sõlminud tsiviilvastutuskindlustuse lepingu
(kindlustuspoliis nr 407963).