ÜLEVAADE – Veebruar 2006

Veel kord statiinravist

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arsti 2005. a 10. numbris ilmus T. Marandi, T. Ainla, M. Mathieseni ja J. Eha artikkel “Statiinravi kasutamine müokardiinfarktijärgsel perioodil” (Eesti Arst 2005;84(10):710–3).

Eesti Arst 2006; 85 (2): 127–128