ÜLEVAADE – Oktoober 2007

Venoosne trombemboolia

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Venoosne trombemboolia (VT) on sage tüsistus pärast traumat ja operatsiooni, samuti esineb seda haigetel, kel on pahaloomulised kasvajad, lümfoproliferatiivsed haigused, südame- ja hingamispuudulikkus või kel kujunevad põhihaigustest tingituna pikaaegsed liikumishäired. Haiguse risk on suurem vanemaealistel inimestel. Oluline on selgitada konkreetse haige VT riskitegurid ja rakendada õigel ajal adekvaatseid ravivõtteid ning primaarset ja sekundaarset profülaktikat. Nüüdisajal on tõestatud antikoagulantravi tõhusus VT raviks ja profülaktikaks – üha laiemat kasutamist leiavad väikse molekul-kaaluga hepariinipreparaadid.

Eesti Arst 2007; 86 (10): 725–728