ÜLEVAADE – November 2009

Vertiigo – sagedasti esinev vaevus

Autorid: Janika Kõrv, Reet Tikk, Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Peapööritus ja tasakaaluhäired esinevad 5–10%-l rahvastikust, sagenedes vanemaealistel. Atakkidena esinev peapööritus – vertiigo – on 85%-l juhtudest seotud sisekõrva funktsiooni kahjustuse (perifeersed põhjused) ja 15%-l kesknärvisüsteemi kahjustusega. Enamikul juhtudest on vertiigo healoomul ise kuluga ja mööduv kas seda põhjustanud protsessi taandumise või tsentraalse kompensatsiooni kujunemise tõttu. Ataki leevendamiseks ja kompensatsiooni saavutamiseks on valikravimiks betahistiin.

Eesti Arst 2009; 88(11):761−763