ÜLEVAADE – Mai 2013

Vestibulaarne migreen

Autorid: Liis Sabre, Mark Braschinsky

Artikli PDF

Sissejuhatus

Vestibulaarne migreen (VM) avaldub vertiigoepisoodidena haigetel, kel on migrenoossed peavalud või teised migreeniilmingud. Vertiigoepisoodid võivad VMi korral esineda nii enne peavaluhoogu, selle ajal kui ka pärast seda. Vertiigoepisoodid võivad VMi-haigel esineda ka ilma peavalu tekketa, kuid sel juhul esineb vähemalt üks või mitu migrenoosse aura ilmingut. VM on välistamisdiagnoos. VMi diagnoosikriteeriumid on hiljuti välja töötatud ja lisatakse rahvusvahelisse peavalude klassifikatsiooni väljaandesse.

Eesti Arst 2013; 92(5):279–282