ÜLEVAADE – Detsember 2009

Videotorakoskoopiline tümektoomia müasteenia ravis

Autorid: Tanel Laisaar, Triin Treial, Vaike Laisaar, Andres Sell

Artikli PDF

Sissejuhatus

Müasteenia on krooniline autoimmuunhaigus skeletilihaste progresseeruva nõrkuse ja kiire väsimisega füüsilisel koormusel. Üheks müasteenia ravivõimaluseks on videotorakoskoopiline tümektoomia, mis on minimaalinvasiivne ravimeetod. Käesoleva uurimuse käigus analüüsiti aastatel 2005–2008 TÜ Kliinikumis teostatud 9 videotorakoskoopilise tümektoomia esialgseid tulemusi. Operatsioon tehti üldanesteesias kopsude selektiivse ventilatsiooniga, kasutades kirurgilise juurdepääsuteena parempoolset videotorakoskoopiat. Eemaldati kogu eesmise mediastiinumi rasvkude koos tüümusega alates diafragmast kuni kaelani. Operatsiooni järel jälgiti haigeid 22 kuud. Kõikidel haigetel oli võimalik püridostigmiini annust vähendada, keskmiselt langetati ravimi doosi 470 mg-lt 306 mg-le. Neurofüsioloogilisel uuringul ilmnes lihasnõrkuse vähenemise tendents.

Eesti Arst 2009; 88(12):811−816