ÜLEVAADE – November 2008

Viiskümmend aastat intensiivravi algusest Eestis

Autorid: Arvo Tikk

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tänavu möödub 50 aastat intensiivravi algusest Eestis. Selle kasutuselevõtt seondub 1958. aasta suvel Eestis puhkenud suure lastehalvatustõve epideemiaga. Selle käigus haigestus kokku 991 haiget, neist 462 mitmesuguste halvatustega. Viimaste hulgas oli 73 haiget raskete hingamislihaste-halvatuste ja bulbaarsete häiretega. Epideemia haaras peamiselt Tartu, Elva, Otepää ja Põltsamaa ümbrust, aga haigeid oli ka mujal. Nende haigete peamiseks ravikeskuseks sai Tartu närvikliinik, arvukalt oli haigeid ka Tartu nakkushaiglas. Rakendati erakorralisi meetmeid. Tartu närvikliiniku kogu palatikorpus isoleeriti spetsiaalseks poliohaigete osakonnaks ja muud neuroloogilised haiged viidi siseosakonda. Juulist alates hakkasid saabuma ka raskete hingamishalvatustega haiged. Augustis koondati need ühte suuremasse palatisse ja nendega hakati sihipäraselt tegelema ning septembris moodustati ametlikult juba iseseisev struktuuriüksus – hingamiskeskus.