PÄEVAKORRAL – Aprill 2018

Virge Pall: tänu Scandiatransplantiga liitumisele on abi saanud kaheksa Eesti patsienti

Autorid: Filippov

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2018; 97(4):181–183