MITMESUGUST – Detsember 2004

Võitlus laste vaesuse vastu

Autorid: Andy Vickers

Artikli PDF

Sissejuhatus

Suurbritannia asus seitse aastat tagasi täiskasvanute ja laste vaesuse vastu võitlema töötuse vähendamisega ning saavutas märgatavaid edusamme. Sotsiaalse kaasatuse tagamine ehk kogu elanikkonna osalemine ühiskonnaelus on Euroopa Liidu prioriteet. Iga liikmesriik on ette valmistanud aastateks 2003–2005 sotsiaalse kaasatuse riikliku tegevuskava. Iga riigi kavas on pööratud tähelepanu tööhõivenäitajate edendamisele kui olulisele sotsiaalse kaasatuse vahendile. Ka Eestis on valminud tegevuskava, kus tööhõive tagamine on üks prioriteetidest.