ÜLEVAADE – Aprill 2006

80 aastat XVIII ülemaailmsest karskuskongressist ja XII Põhjamaade karskuskongressist Tartus 1926. aastal

Autorid: Alar Sepp

Artikli PDF

Sissejuhatus

Massiline karskusliikumine hoogustus Eestis 19. sajandi lõpul. 20. sajandi alguseks kujunes see ülemaaliseks ettevõtmiseks. Selles osalesid aktiivselt eesti haritlased ja üliõpilased. 1926. a korraldati Tartus 18. ülemaailmne karskuskongress, samal ajal ka 12. Põhjamaade karskuskongress ning 3. ülemaailmne üliõpilaste karskus kongress.

Eesti Arst 2006; 85 (4): 255–261