UURIMUS – Oktoober 2005

Rahvusvahelistumise väljakutsed – Eesti arstide kogemused ja plaanid

Autorid: Alar Sepp

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti liitumine Euroopa Liiduga on lihtsustanud arstide võimalusi asuda tööle välismaale. Eestis lõpetatud arstiõpet tunnustatakse. Eestis on viimastel aastatel räägitud peatselt tekkivast arstide puudusest, kuna riigi tervishoiusüsteemi vabadele arstikohtadele on raske arste leida. Viimasest lähtudes ei ole arstide siirdumine muudesse maadesse soovitav. Eesti arstide küsitluste abil on uuritud, milliseid kogemusi, mõtteid, käsitlusi ja arusaame on meie arstidel rahvusvahelisest tervishoiu-tööturust. Uuritud on ka, milline on olnud areng 1990. aastatel ja millised tegurid soodustavad arstide rahvusvahelist koostööd.

Eesti Arst 2005; 84 (10): 707–709