UURIMUS – Jaanuar 2004

Abielupaaride infertiilsuse tsütogeneetilised põhjused

Autorid: Jelena Lissitsina, Kadi Varb, Ruth Mikelsaar

Artikli PDF

Sissejuhatus

Lastetust esineb umbes 15% peredest. Selle põhjused võivad olla nii geneetilised kui mittegeneetilised, esinedes võrdse sagedusega nii mehe- kui naisepoolselt. Oluline tegur lastetuse korral on ka mehe ja naise vanus. Eestis on viljatuse tsütogeneetilisi põhjusi seni vähe uuritud. Töös on selgitatud lastetuse kromosomaalsete põhjuste esinemissagedust, tuginedes 17 infertiilse pere tsütogeneetilise uuringu tulemustele.