UURIMUS – Veebruar 2003

Alkoholisõltuva suremuse hariduserinevused Eestis – kas meil on vaja seda teada?

Autorid: Aleksei Baburin, David Leon, Kaja Rahu, Mati Rahu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesmärgil uurida haridustaseme kui sotsiaal-majandusliku seisundi markeri ja alkoholisõltuva suremuse vahelist seost analüüsiti Eesti suremuse andmebaasi alusel vanuses 25–59 aastat asetleidnud surmasid 1983–2000. Risk surra alkoholisõltuvasse haigusesse suurenes madalama haridustaseme korral. Riski hariduserinevused olid eriti suured naisrahvastikus ja mitte-eestlastel. Riigi tervisepoliitika kujundamine eeldab rahvastiku terviseseire süsteemi õigusliku aluse loomist, mis tagaks kõigekülgsete andmete saamise rahvaloenduste, sündmusstatistika, registrite ja valikuuringutega.

Eesti Arst 2003; 82 (2): 85–92