ÜLEVAADE – Mai

Antikoagulantravi kodade virvendusarütmia korral

Autorid: Pohla

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kodade virvendusarütmia võib olla aastaid sümptomiteta kulgev haigus, millest inimesel endal aimugi ei ole. Rasked tüsistused, nagu äge südamepuudulikkus, ajuinfarkt või süsteemne trombemboolia, võivad olla selle esmaavalduseks. Teavitustöö ühiskonnas, arstkonna koolitamine ja sihipärane pulsi hindamine on keskse tähendusega haiguse varajase avastamise seisukohalt. Viimasel kümnendil on Eestis kodade virvendusarütmia käsitlus läbi teinud märkimisväärse arengu, mille mootoriks on olnud erialaseltside tugev koostöö. Väheoluliseks ei saa pidada ka otsese toimega suukaudsete antikoagulantide kättesaadavuse paranemist tänu haigekassa soodustuste laienemisele. Selle tulemusel on nendest saanud trombemboolilisi tüsistusi ennetava ravi nurgakivi. Artiklis on antud ülevaade kodade virvendusarütmiast, selle käsitluse põhimõtetest ning trombemboolia riskist ja antikoagulatsioonist, jättes kõrvale spetsiifilised rütmihäire sagedus- või rütmikontrolli aspektid. Arvestades haiguse levimust ja mõju ühiskonnale on selle esmase käsitluse mõistmine oluline kõikide arstiteaduse erialade esindajatele.