ÜLEVAADE – Oktoober 2003

Arsti erialane vastutuskindlustus I. Lepingu objekt

Autorid: Ingeri Luik

Artikli PDF

Sissejuhatus

Arsti erialane vastutuskindlustus on Eesti Arsti veergudel paaril korral juba käsitlemist leidnud (1). Siiski on nii arstide kui ka juristide erialakirjanduses pälvinud kõnealune valdkond veel üsna vähe tähelepanu. Arsti vastutuskindlustusega on seotud mitu probleemiringi, mis vajaks pikemat käsitlemist – vastutuskindlustuse lepingu subjektid, arsti erialase vastutuskindlustuse lepingu poolte kohustused (lepingu sisu), arsti vastutuskindlustuse vormiga seonduv (vabatahtlik või kohustuslik) jne.

Eesti Arst 2003; 82 (10): 715–719