ÜLEVAADE – November 2003

Arsti erialasene vastutuskindlustus II. Arsti erialase vastutuskindlustuse lepingu objekt

Autorid: Ingeri Luik

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eelmises Eesti arsti numbris ilmus selle artikli esimene osa, kus oli vaatluse all arsti kriminaal-, tsiviil- ja distsiplinaarvastutus seoses arsti erialase vastutuskindlustuse lepinguga, kindlustuslepingu alusel kahju hüvitamiseks vajalikud eeltingimused ning hüvitatava kahju liigid. Artikli II osas on käsitletud kindlustusandja poolt kindlustuslepingu alusel hüvitatava kahju ulatust ning analüüsitud õigusabikulutuste hüvitamist kindlustuslepingu alusel.