ÜLEVAADE – Aprill 2010

Arterite jäikus ning unearteri sise- ja keskkesta paksus kui subkliinilise elundikahjustuse näitajad arteriaalse hüpertensiooni haigetel

Autorid: Martin Serg, Maksim Zagura, Jaak Kals, Priit Kampus, Mihkel Zilmer, Jaan Eha

Artikli PDF

Sissejuhatus

Arteriaalne hüpertensioon on maailmas surmapõhjustest esikohal. Hüpertensioonihaige riski määramisel võetakse aluseks vererõhu väärtused, riski tegurid, subkliinilise elundi kahjustuse ja väljakujunenud kardiovaskulaarse haiguse olemasolu. Järjest enam tähele panu on hakatud pöörama subkliinilise elundikahjustuse määramisele, kuna varajane kardiovaskulaarhaiguste preventsioon on nendel haigetel väga tähtis. Uudsed võimalused subkliinilise elundi kahjustuse määramiseks on aordi pulsilaine kiiruse (pulse wave velocity, PWV) ning une arteri sise- ja keskkesta paksuse (intimamedia thickness, IMT) hindamine. Aordi PWV ja unearteri IMT ennustavad hüpertensioonihaige haigestumist ning suremust südame-veresoonkonnahaigustesse. Anti hüpertensiivsel ravil on lisaks vererõhku alandavale mõjule sub kliinilist elundi kahjustust pidurdav toime. Selle artikli eesmärgiks on anda ülevaade PWV ja IMT hindamisest kardiovaskulaarhaiguste preventsioonis.

Eesti Arst 2010; 89(4):251−258