ÜLEVAADE – Detsember 2015

Kaugisheemiline eelkohastamine – lihtne meetod elundikahjustuse vähendamiseks

Autorid: Teele Kepler, Karl Kuusik, Jaan Eha, Mihkel Zilmer, Urmas Lepner, Joel Starkopf, Jaak Kals

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kaugisheemiline eelkohastamine (KIE) on meetod, mida kasutatakse sihtelundi isheemia-reperfusioonikahjustuse vähendamiseks. Meetod põhineb lühiajaliste isheemia- ja reperfusiooniepisoodide tekitamises, enamasti jäsemetel. KIE kaitsvat mõju ja mehhanisme on uuritud nii loomadel kui ka inimestel. Saadud on paljulubavaid tulemusi eelkõige südame ja neerude, kuid ka teiste elundite kaitses. Kõige rohkem on uuritud KIE rakendamise kasulikkust südameoperatsioonidel ja perkutaansetel koronaarinterventsioonidel, kuid ka kontrastainest põhjustatud nefropaatia vähendamisel. KIE täpsed mehhanismid ei ole teada, kuid on selge, et selles osaleb mitmeid signaalradasid. Uuringutes on leitud roll nii humoraalsetel, neuraalsetel faktoritel kui ka süsteemsel põletikulisel vastusel.

Eesti Arst 2015; 94(11):661–666