ÜLEVAADE – Märts 2003

Autoantikehade osa naiseviljatuse tekkes

Autorid: Aive Kalinina, Kadri Matt

Artikli PDF

Sissejuhatus

Viljatus on suurema osa täiskasvanud inimeste jaoks oluline isiklik, kuid samas ka rahvuslik, kultuuriline ja meditsiiniline probleem kõikides ühiskondades. Eestis on mitteametlikel andmeil üle 20 000 viljatu paari. Väikse sündimuse ja negatiivse iibe tõttu on eriti oluline täpsustada paaride viljatuse põhjusi ning etiopatogeneesi, et välja töötada ning rakendada sobivaimaid diagnostilisi ja ravimeetmeid.

Eesti Arst 2003; 82 (3): 172–176