ÜLEVAADE – Juuni – juuli 2023

Autoimmuunhaigus kui kõrge kardiovaskulaarse riski marker

Autorid: Tammik et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Autoimmuunsed reumaatilised haigused, nagu reumatoidartriit, võivad põhjustada kõigi südamestruktuuride häiret ja mõnelgi juhul võib südame kahjustus olla autoimmuunhaiguse (AIH) esmane manifestatsioon (1). Reumatoidartriit ei ole aga ainus ega kõige sagedasem põletikulise patofüsioloogiaga autoimmuunhaigus. Siinkohal võib näitena välja tuua sclerosis multiplex’i, psoriaasi või mõne muu sadadest teadaolevatest autoimmuunhaigustest, millest on mõjutatud 5–9% rahvastikust üle maailma. Üksikhaiguste panus kardiovaskulaarsesse (KV) riski või nende seos traditsiooniliste kardiovaskulaarse riski teguritega on endiselt arutelukohaks.