HAIGUSJUHT – September

Kaheetapiline maksaresektsioon koos maksa poolitamise ja portaalveeni ligeerimisega (ALPPS) – uus meetod jäme- ja pärasoolevähi maksametastaaside ravis

Autorid: Tammik et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kolorektaalvähi metastaasid maksas määravad suurema tõenäosusega kui vähi algkolle kasvaja edasise metastaseerumise ja haige elulemuse. Tänapäeval on maksametastaasidega kolorektaalvähi haigete ravi suunatud eelkõige maksametastaaside mõjutamisele. Uus innovaatiline meetod maksametastaaside kirurgilises ravis on mitmeetapiline maksaresektsioon maksa poolitamise ja portaalveeni ligeerimisega, lühendatult ALPPS. Artiklis on kirjeldatud ALPPSi ja selle eeliseid võrreldes seni kasutusel olnud maksametastaaside eemaldamise meetoditega ning esitletud ALPPSi-meetodiga edukalt ravitud maksametastaasidega kolorektaalvähi patsiendi haigusjuhtu.