ÜLEVAADE – Jaanuar 2009

Autoimmuunsus ja naise viljatus I. Soodumus autoimmuunsete reaktsioonide tekkeks

Autorid: Kadri Haller-Kikkatalo, Aili Sarapik

Artikli PDF

Sissejuhatus

Viljatus esineb maailmas umbes 15%-l paaridest, millest pooltel juhtudel on põhjus naisepoolne. Naise viljatuse korral esineb tihti häireid immuunsüsteemi regulatsioonis üldise autoimmuunse aktivatsiooni või spetsiifi liselt naise reproduktiivelundite vastu suunatud reaktsioonina. Ka viljatust põhjustavate günekoloogiliste haiguste või siis seni
seletamatu põhjusega viljatuse korral leitakse vereseerumis sageli autoantikehi.
Artiklis on antud lühiülevaade üldistest autoimmuunsetest reaktsioonidest naise viljatuses ning kirjeldatud erinevate mittespetsiifi liste autoantikehade esinemist nendel patsientidel.

Eesti Arst 2009; 88(1):14−19