ÜLEVAADE – Veebruar 2009

Autoimmuunsus ja naise viljatus II. Folliikuleid stimuleeriva hormooni vastased antikehad autoimmuunse munasarjakahjustuse markerina

Autorid: Kadri Haller-Kikkatalo, Aili Sarapik, Kadri Eomäe

Artikli PDF

Sissejuhatus

Viljatutel naistel võib esineda üldine immuunsüsteemi autoimmuunne aktivatsioon, aga ka spetsiifi line munasarja koe vastu suunatud reaktiivsus. Munasarja koe vastased autoimmuunreaktsioonid on suunatud mitmete erinevate antigeenide, sh folliikuleid stimuleeriva hormooni (FSH) β-alaühiku vastu (anti-FSH). Anti-FSH antikehad reageerivad eelistatult hormooni piirkonnaga, mis määrab ära FSH kinnitumise spetsiifilisuse tema retseptorile. FSH toime on oluline nii loomulikus kui ka viljatusravi käigus stimuleeritud follikulogeneesis. Ülevaateartiklis on keskendutud viljatute naiste vereseerumis leiduvate anti-FSH antikehadega seonduvate immunoloogiliste ja kliiniliste aspektide analüüsile. Lisaks on tutvustatud anti-FSH antikehade määramise näidustusi ja võimalust Eestis.

Eesti Arst 2009; 88(2):91−98