MITMESUGUST – Oktoober 2003

Balti Dermatoveneroloogide Assotsiatsioon

Autorid: Helgi Silm

Artikli PDF

Sissejuhatus

Balti Dermatoveneroloogide assotsiatsioon moodustati kohe pärast Läti, Leedu ja Eesti
iseseisvumist 1991. a. Ürituse eestvedajaks oli professor Andris Rubins Riiast, kes valiti ka assotsiatsiooni presidendiks. Asepresidendiks valiti prof Herman Vahter Eestist ning prof Genovaide Lapinskaite Leedust. 2000. a septembrini oli Eesti poolseks asepresidendiks dotsent Elle Elberg ning 2000. a septembrist praeguse ajani on prof Helgi Silm